Anette                                                   Aage

                                                                       

                     Førtidspensionist                                                                             Spec. arbejder

                         pga. fibromyalgi                                                                    Fagligt engageret.

    

 

Tilbage.